ELIL tutvustas Pirita turismimarsruutide kaardistustulemusi

 

Eesti Liikumispuudega Inimeste Liidu pressiteade
12.11.2009


Eesti Liikumispuudega Inimeste Liit tutvustas Pirita turismimarsruutide kaardistustulemusi
Tallinna Ettevõtlusamet tellis kevadel Liikumispuudega Inimeste Liidult kümne Pirita turismimarsruudi hindamise ja kaardistamise liikumispuudega inimeste erivajadusi silmas pidades. Ligipääsetavuse seisukohast hinnati ka 50 piirkondade lähedusse jäävat ühiskondlikku, riiklikku ja turismiobjekti.
Mahukast projektist tehti kokkuvõtteid 09.novembril toimunud ümarlaual, millest võtsid osa töö tegijad liikumispuudega inimeste liidust, esindajad Tallinna Ettevõtlusameti turismiosakonnast ja Kommunaalameti hooldusosakonnast. Esindatud olid Kesklinna ja Pirita Linnaosavalitsuse töötajad. Ümarlaual olid Piritale jäävate suuremate turismimagnetite - Ajaloomuuseumi, Botaanikaaia ja Lauluväljaku haldajad. Huvilisi oli Lillepi Pargi Seltsist ja Pirita Seltsist. Kutse mõttevahetusele olid vastu võtnud SA Tallinn 2011 ja Eesti Disainerite Liit.
Projektimeeskonna juht Jüri Järve tutvustas veebilahendust, millega on Tallinnas kaardistatud Pirita ekskursioonimarsruudid (Botaanikaaed, Lauluväljak, Lillepi park, Maarjamäe memoriaal, Metsakalmistu, Orlovi loss, Näituseväljak, Pirita, Pirita rand, Pirita tee) enam kui 50 km ulatuses. Kogutud andmed on liidetud üle-eestilise liikumisvabaduse portaaliga www.liikumisvabadus.invainfo.ee.
Nimetatud portaali kogutakse liidu projekti raames infot ehitiste ja rajatiste igipääsetavusest üle Eesti. Tallinna turismiteede info avaldamine selles portaalis võimaldab teabe kohest kättesaadavust nii liikumistakistustega tallinlastele kui pealinna sise- ja väliskülalistele. Portaal on kättesaadav ka Tallinna kodulehel. Lisaks vormistati kaardistamise tulemused aruandena, kus on kõik kümme marsruuti koos ehituslike objektidega eraldi kirjeldatud, lisatud fotod ja selgitused ning soovitused liikumis- ja sõiduolude parandamiseks. Selle projekti kõige mahukama töö tegi marsruute ratastoolis läbides kaardistaja Arko Vool koos abistajaga. Nende sõnul on igas piirkonnas liikumisabivahendeid kasutatavatele inimestele hästi läbitavaid teid, kus abistamise vajadus on minimaalne. Samas leidub kaardistatud marsruutidel keerulisemaid lõike, seda põhiliselt teekatte eripära, kõrgete kõnniteeservade ja tõusude-languste tõttu. Arko Voolu hinnangul on vajaka invaparkimiskohtadest, seda eriti Lauluväljaku piirkonnas, kus parkimisvajadus suvistel üritustel eriti suur.

Eesti Liikumispuudega Inimeste Liit tunnustab Tallinna LV suurt tähelepanu ja tahet pealinna ligipääsetavuse probleemide lahendamiseks.
2006.a kaardistati ja avaldati portaalis info 600 Tallinna olulise ehitusliku objekti kohta, 2007.a kaardistati kolm ekskursioonimarsruuti (Toompea, all-linn ja Kadriorg). Sel aastal kaardistatakse lisaks Pirita turismiteedele veel Tallinna noortekeskuste ja 72 Tallinna üldhariduskooli ligipääsetavuse olukord. Tööd rahastatakse linna eelarvest.
Ümarlaual tutvustati muidki projekte, mis haakuvad liikumisvabaduse teemaga Tallinnas. Liikumispuudega inimesed tutvustasid koolitusprogrammi, mis on mõeldud erinevate valdkondade inimestele selgitamaks liikumisraskustega inimeste liikumisprobleeme ja
abistamisvõimalusi. Eesti Disainerite Liidu esindaja andis ülevaate, mis tehtud ja kavas projekti Disain kõigile raames. Tallinna turismiosakond tutvustas projekti ACCURE, mis eurorahastuse saamisel viiakse ellu koos partneritega Turust, Pärnust ja Jurmalast.
Tallinna liikumisvabaduse suurendamiseks viiakse läbi erinevaid projekte, aga sageli ei teata eriti palju oma võimalike koostööpartnerite tegemistest. Ümarlaual osalenud pidasid oluliseks, et selline infovahetus muutuks regulaarseks, sest nii on võimalik jõud ühendada ja töö tulemuslikumaks muuta.

Lisainfo:
Auli Lõoke,
Eesti Liikumispuudega Inimeste Liidu tegevjuht
5293144, 6720223
elil@elil.ee
Jüri Järve, projektijuht
5010127
jyri@invainfo.ee


 

Kommentaarid

10.02.2012

10.02.2012

11.02.2012

12.02.2012

13.02.2012

15.02.2012

19.02.2012

25.02.2012

07.03.2012

29.03.2012

29.03.2012

19.05.2012

26.06.2012

01.07.2012

02.07.2012

14.07.2012

16.07.2012

30.07.2012

03.08.2012

07.08.2012

08.08.2012

09.08.2012

10.08.2012

13.08.2012

14.08.2012

14.08.2012

17.08.2012

18.08.2012

20.08.2012

20.08.2012

22.08.2012

22.08.2012

24.08.2012

29.08.2012

01.09.2012