et | en | ru

TLIÜ üldkoosolek 07.05.2010

 

TLIÜ üldkoosolek 07.05.2010 kell 15:00 Endla 59 saalis

Päevakord:

1. TLIÜ 2009.a tegevus- ja finantsaruanne, J. Järve, T. Kristjan

2. OÜ Tõrvaaugu PL tegevusest, M. Mugur

3. Sõnavõtud ja aruannete kinnitamine

4. TLIÜ 2010.a tegevusplaan ja eelarve, J. Järve

5. Sõnavõtud ning tegevusplaani ja eelarve kinnitamine

6. Informatsioon ühingu tegemistest

6.1 ülevaade liikmeskonnast, K. Lambut

6.2 ehitusprojektide nõustamine, A. Vool

6.3 jooksvad küsimused

7. Emadepäeva meelespidamine, kohv/kook

 

NB: Seoses kohvilauaga palume eelnevalt registreeruda (tliy@tliy.ee)!

 

NB: TLIÜ liikmemaksu saab maksata enne üldkoosolekut või pangaülekandega ühingu arvele: MTÜ Tallinna Liikumispuudega Inimeste Ühing 10022011848009, (selgitus liikmemaks 2010).


 

 

Tallinna Liikumispuudega Inimeste Ühingu

üldkoosolek

 

07. mai 2010

Asukoht: Tallinna Puuetega Inimeste Tegevuskeskus, Endla 59

Algus: kell 15.00

Lõpp: kell 16.30

Osavõtjad: 26  TLIÜ liiget, nendest volitused 2-lt liikmelt.

Päevakord:

  1. TLIÜ 2009. a tegevus- ja finantsaruanne                               Jüri Järve, Tiiu Kristjan
  2. Sõnavõtud ja aruannete kinnitamine
  3. TLIÜ 2010.a tegevusplaan ja eelarve                                     Jüri Järve
  4. Sõnavõtud ning tegevusplaani ja eelarve kinnitamine
  5. OÜ Tõrvaaugu PL tegevustest                                               Mati Mugur
  6. Informatsioon ühingu tegemistest

6.1 ülevaade liikmeskonnast                                            Katre Lambut

6.2 ehitusprojektide nõustamine                                      Arko Vool

6.3 jooksvad küsimused

7.  Emadepäeva meelespidamine, kohv/kook

 

Koosolek määras koosoleku juhatajaks Auli Lõokese ja protokollijaks Kristi Viisimaa.

 1.      TLIÜ 2009. a tegevus- ja finantsaruanne

Juhatuse esimees Jüri Järve tegi ülevaate 2009. a tegevusaruandest. Juhatuse  liige Tiiu Kristjan luges ette revisjoniakti.

 2.      Sõnavõtud ja aruannete esitamine

Mare Abner, tegi ettepaneku ligipääsetavuse raames kaardistada kirikud. Paljud liikumispuudega inimesed soovivad käia kirikus ja kirikutesse on raske pääseda.

Sven Kõllamets, mujal riikides on muinsuskaitse all olevatele ehitistele ehitatud ligipääs aga Eesti Muinsuskaitseamet on sellel teemal väga paindumatu.

Jüri Järve vastas: kindlasti tuleb kokku saada kiriku tegelastega ja on olemas kirikute juurdepääsetavaks tegemiseks lihtsamaid lahendusi, mis ei riku kiriku välimust. Tuleb asuda läbirääkimistele.

Koosolek otsustas: kinnitada TLIÜ 2009. a tegevus- ja finantsaruanne. Otsus võeti vastu ühehäälselt.

3.      TLIÜ 2010.a tegevusplaan ja eelarve                                       

Juhatuse esimees tutvustas 2010. a tegevusplaani ja eelarvet, kus ta rõhutas, et TLIÜ oma tegevusega esindab kõiki Tallinna liikumispuudelisi inimesi. 2010 aasta tähtsateks üritusteks jääb ühingule suvel toimuv Tõrvaaugu laager ja aastalõpuüritus.

-          Hästi oluliseks peab TLIÜ Tallinna Invakomisjoni töös osalemist, kus on tehtud mitmeid konstruktiivseid ettepanekuid erinevate töögruppide moodustamiseks. Praeguseks on toimunud kolm ehitise töögruppi koosolekut.

-          Koostöö ELIL-ga jätkuvalt ligipääsetavuse kaardistamise teemal, nõustamine ehitiste ligipääsuvõimaluste osas. Hetkel on käsil „Primuse programmi“ raames ülikoolide kaardistamine, IT Kolledži ja TTÜ ülikool on esimesed kaardistusobjektid.

-          Plaanis on tegeleda ühingu imagomuutmisega – logo muutmine, uued nimekaardid ja blanketid.

-          Ära ei saa unustada liikmeskonnaga tegelemist, püütakse täpsustada liikmete andmeid. Jätkuvalt on TLIÜ liikmetele www.netimarket.ee netipoes kaupade ostmine 5% soodsam.

-          Plaanis on suurendada omavahendite teenimist ühingule mitmesuguste konsultatsiooni- ja nõustamisteenuste näol.

4.      Sõnavõtud ning tegevusplaani ja eelarve kinnitamine

Sven Kõllamets küsis, kas ülikoolide kaardistamise juures vaatab kaardistusmeeskond üle ka kõik teed, mis ülikoolide juurde viivad, samuti ülikoolide sees olevad inva-wc-d ja uksepakud.

Jüri Järve vastas, et kaardistusmeeskond lubab läbi viia süvaanalüüsi, et kõik saaks korralikult mõõdetud. Samuti tehakse kõik endast olenev, et ehitusmäärusesse saaks sisse viidud vajalikud muudatused.

Heiki Lumilaid tegi ettepaneku pöörduda logo kavandite tegemise teemal pöörduda Liia Lumilaiu poole, kes on teinud eelnevalt mitmeid erinevaid logosid ühingutele ja küladele.

Vladimir Bogatkin mainis, et kunstniku poolt pakutud tööl tuleb teha parandused ja siis peale paranduste sisse viimist töö kinnitatakse.

Koosolek otsustas: kõigil ühinguliikmetel võiks olla võimalus pakutuid töid hinnata, saata parimad tööd liikmetele meili peale arvamuste avaldamiseks.

Peale sõnavõttusid paluti liikmetele kinnitada oma häältega 2010 . a tegevusplaan ja eelarve.

Koosolek otsustas: kinnitada TLIÜ 2010. a tegevusplaan ja eelarve. Otsus võeti vastu ühehäälselt

5.      OÜ Tõrvaaugu PL tegevustest

TLIÜ liige Mati Mugur tutvustas oma esitlusega seni tehtud tegevusi Tõrvaaugu renoveerimistöödel. Esitlust oli ilmestatud piltide ja ehitusplaanidega, mis andis kõigile küllaltki selge ülevaate renoveeritavast majast. Mati Mugur andis lubaduse, et igasuvine TLIÜ suvelaager (juuli 2010) toimub kindlasti, selleks ajaks on renoveerimistööd lõpule viidud.

6.      Informatsioon ühingu tegemistest

6.1 Juhatuse liige Katre Lambut tegi lühikese ülevaate liikmeskonnast. Esitluses oli ära toodud statistilised numbrid nii soolise, vanuselise ja teiste näitajate osas. Esitluse lõpus palus Katre liikmetel, kes ei ole veel täitnud liikmeankeeti seda kindlasti teha ja oma andmeid täiendada. Paluti neil liikmetel, kes ei ole tasunud veel 2010. a liikmemaksu teha seda kindlasti koosoleku lõpus

6.2 Juhatuse liige Arko Vool tutvustas lähemalt ehitusprojektide nõustamist. Mida on selles vallas juba tehtud ja mis on veel plaanis.

6.3 Jooksvad küsimused: Kõlas ettepanek nõustada arhitektuuri õppivaid üliõpilasi, et tulevikus ehitiste projekteerimisel ei peaks enam silmitsi seisma ligipääsmatute hoonetega. Teede ehituse juures on eriti oluline ohutussaarekeste ehitamisel jälgida, et need jääks samuti madalad.

Üldkoosolek lõppes kell 16.30

7.      Emadepäeva meelespidamine, kohv/kook

Peale ametliku üldkoosoleku lõppemist kutsuti kõik kohalolijad kohvilauda. Kõikidele ühingu naistele kingite emadepäeva puhul lilleõis.

Lisad:

1. TLIÜ koosolekust osavõtjate nimekiri (2 lehel)

2. TLIÜ 2009. a tegevus ja finantsaruanne

3. TLIÜ Tegevusplaan 2010 (6 lehel)

4. Esitlus Tõrvaaugu PL tegevustest

 

 

 

Kommentaarid

Zenoinhes 11.12.2011

How do you think, who this year won the Champions League Cup?

WqFQefbeUhxBhsE 10.02.2012

Naljakas, et kõik Edgari paoadojld varjavad kiivalt oma isikut, aga need, kes on teisel arvamusel, ei häbene tunnistada kes nad on.Minul ei ole muud öelda peale selle, et andsin ka allkirja. Samas nõustun Edgariga, et selline variant ei olnud hea, kuna paljud inimesed pidasid kogumisüritust naljaks.

TMuWHNBXgbdso 10.02.2012

4uYnEz xhrtajiabzaw

KvagOajvUbG 11.02.2012

Omz6UE , [url=http://dpoxkjrekaje.com/]dpoxkjrekaje[/url], [link=http://zxnyxeqoncpy.com/]zxnyxeqoncpy[/link], http://izjnkmciztgg.com/

YEmVkrSuIxhebaVLtYo 13.02.2012

http://www.quickinsurdeal.com/ auto insurance quotes 396756 http://www.coveragecompanies.net/ life insurance companies 461655

kCLPpPIG 15.02.2012

http://www.topinsurancerates.net/ car insurance quotes online %[[[ http://www.teamschuco.com/ new jersey car insurance =-O

VSmBXbfgS 20.02.2012

I wouldn't be able to get rid of it either! I'm not much of a collector, but when it comes to sentimental items, it's impossible for me to part with them. xo

http://www.locateautoinsur.com/ http://www.quotesinyourstate.com/

ORscQZXGBjaYqhIfTjb 26.02.2012

Paki, aunque con retraso, te comunico que todos los que lo solicist teis a trav s de los coemntarios est is admitidos/as

http://www.remedyoffersonline.com/ http://www.carinsuragency.com/

DlnRlanT 08.03.2012

Paki, aunque con retraso, te comunico que todos los que lo solicist teis a trav s de los coemntarios est is admitidos/as

http://www.insurancequotesforfree.net/ http://www.freequotesfast.net/

hwvQUeoyVJzpTq 13.03.2012

Paki, aunque con retraso, te comunico que todos los que lo solicist teis a trav s de los coemntarios est is admitidos/as

http://www.carinsurplans.com/ http://www.yourhealthservice.net/

LNuYeOJs 19.05.2012

vxlkcwc http://paydayloanslkm.ca/ payday loans xUotZx http://paydayloanslkm.co.uk/ online payday 2580 http://paydayloanslkm.com/ fast cash advance 0929 http://autoinsuranceqx.com/ cheapest car insurance :-O

myqYBOTt 22.05.2012

fowmfabm http://paydayloanslks.com/ pay day loan 8307 http://paydayloanslks.co.uk/ payday loans >:]] http://carinsurancequotesqx.com/ cheapest car insurance 8429 http://paydayloanslks.ca/ payday loans >:]]

hanny 16.07.2012

CXY-I appreciate for your kind and generous sharing. Shop online at christian louboutin sale mall for a great selection of christian louboutin 2012, wedding shoes, evening christian louboutin ankle boots, boots and sandals for girls, women and men with free shopping on all orders.Welcome to luxury christian louboutin high boots online store.The best christian louboutin bags at best price, free delivery, easy returns & exchanges, 100% quality guarantee! Save 82% Off. Cheap christian louboutin evening makes a woman's feet dazzle and shine even after the twelve strikes of midnight. Own a pair of stylish and wonderful christian louboutin flats is women's lifetime pursuit. We offer christian louboutin pumps red bottom shoes online shopping by an elegant but easy way. Shopping online at discount price for red sole signature designer christian louboutin sandals, from christian louboutin sandals, christian louboutin pumps, christian louboutin wedges, christian louboutin slingback and christian louboutin boots.
Order now products are free shipping christian louboutin flats. If you want to be more remarkable,do not miss it christian louboutin high boots. They are sexy and gorgeous christian louboutin pumps. Welcome old and new customers christian louboutin sandals, we will offer you the best service christian louboutin slingback.All shoes has been worked by good craftsman and christian louboutin bags for men by hand and this is the result of a careful selection. If you are engaged in the vogue or you want keep the same pace with the trend, christian louboutin evening could be your best choice.It is really nice of you to share the excellent shoes information to others. christian louboutin shoes is absolutely representative of fashion and recreation, christian louboutin 2012, became a matter of course the popular protagonist of the season christian louboutin ankle boots. We will try our best to satisfy you christian louboutin wedges.

Once you wear this beautiful,elegant, sexy and charming featured herve leger skirts in the party,herve leger square neck dresses Black make your choice to go in the fashion front,herve leger strapless dresses the pursuit of fashion on the interpretation of the fashion herve leger swimsuit .Herve leger long sleeve dresses green make your choice to go in the fashion front, the pursuit of fashion on the interpretation of the fashion, sexy, charisma, temperament and so on.has always been favored in recent years,herve leger round neck dresses Green is enjoy a great reputation in the whole world,herve leger single strap dressesrefined and elegant style of popular fashionable tide of people’s affection.Herve leger bandage dresses is the famous brand from France. herve leger double shoulder is committed to shape the women’s line beauty, and the dress is known as the bandage dress. This herve leger high neck dresses blue will make you very sexy and charming.

jing 30.07.2012

CXJ-Nike as a historic brand is popular in all over the world,nike australia occupies a very important position. No matter what age the person will have a pair of Nike Shoes. This shows that people love the Nike.aike shoes australia's success depends largely on accurate market positioning and excellent quality. A lot of people are eager to buy cheap nike shoes, stores often only discount after last season's, how to buy a pair of cheap Nike? Now you can come to nike shoes online store. You can buy an ultra-low price of one pair of the latest nike free,nike sb.Or the girls favorite nike heels!Whether you own a pair of nike shoes to the face of such temptation, you should be in this hot summer,let your feet enjoy it.
nike high heels as a classic in nike numerous series is popular in the majority of female friends.In 2012 summer,Nike released a slew of new,including nike heels,Jordan Heels get consumers alike.nike high heels australia store have hundreds of styles,every nike dunk high heels are carefully selected.The feedback has been supporting our new and old customers,all our goods are at the lowest discount sales.And you do not have to worry about that we have any quality problems.Because all of our nike high heels shoes are made ​​to order directly from the factory,no tax,so our prices are far lower than the stores.If you are a passion for the Nike Madam,Please come to our store to buy it.
NIKE name, in the eyes of Westerners was very lucky, easy to read and easy to remember,it is known.Nike Shoes trademark symbol of the Greek goddess of victory wings of feathers,representing the speed, but also represents a dynamic and gentle.Nike Australia's trademark,the pattern is a small hook shape concise,rapid as lightning,and a look reminiscent of the speed and explosiveness of Nike Shoes Australia.For the first time named "Nike" athletic shoes, soles square convex tablets to enhance the stability, the body of the shoe on both sides of the knife-shaped curved hook,a symbol of the wings of the goddess.God's wings.Nike Shoes Online store for Australian consumers,sell Cheap Nike Shoes.Our aim is to let people around the world dressed in Nike. Whether you want to Nike Shox,Nike Dunk,or Nike Free,you can certainly find in our mall. We will provide you with the best online service!

Coach Outlet 13.08.2012

http://www.goto-coachoutlet.org/ Coach Outlet
http://www.coachoutletonlinespick.net/ Coach Outlet Online
http://www.buyincoachoutlets.net/ Coach Outlet
http://www.cheapcoachbagus.net/ Cheap Coach Bags
http://www.coachfactoryoutlets-s.com/ Coach Factory Outlet
http://www.buycoachoutletsonline.org/ Coach Outlet
http://www.coachoutletsonline4you.net/ Coach Outlet Online
http://www.coachpurse-outlets.org/ Coach Bags Outlet

JToBgxer 14.08.2012

euexabh [url=http://paydayloansstg.com/]personal loans[/url] LIEGM [url=http://paydayloansstg.co.uk/]payday loans[/url] OgvsEK [url=http://paydayloansstg.ca/]payday loans[/url] 0590

fDdCNwbw 18.08.2012

vpxjhzi [url=http://paydayloanssti.co.uk/]quick quid[/url] =-] [url=http://paydayloanssti.com/]pay day loan[/url] YWKcOU [url=http://paydayloanssti.us/]cash advance[/url] >:-[ [url=http://paydayloanssti.ca/]payday loan Canada[/url] vveLV

raBJyYjx 19.08.2012

fhlodij [url=http://paydayloansstj.ca/]payday loans[/url] 0846 [url=http://paydayloansstj.com/]quick payday loans[/url] 5316 [url=http://paydayloansstj.co.uk/]payday loan[/url] 5862

pmr 20.08.2012

PMR-Mont Blanc Pens mont blanc ballpoint pen mont blanc fountain pen Mont Blanc mont blanc meisterstuck mont blanc discount fountain pen mont blanc christian louboutin sale christian louboutin pumps christian louboutin sales christian louboutin sandals christian louboutin shoes, christian louboutin high boots christian louboutin wedges cheap nike shoes nike australia nike shoes australia nike shoes online nike heels,nike free,nike air max nike shoes nike shoes cheap nike shoes nike australia air jordan nike free nike dunk nike shoes australia christian louboutin pumps christian louboutin shoes christian louboutin sale christian louboutin sandals christian louboutin outlet christian louboutin canada christian louboutin sale christian louboutin outlet christian louboutin high boots christian louboutin uk christian louboutin sales christian louboutin shoes

kaiselin 22.08.2012

http://www.coachoutletpurseses.com/ Coach Purses Outlet
http://www.coachoutletsonline-purses.com/ Cheap Coach Purses
http://www.coachsoutlets-canada.org/ Coach Outlet Online
http://www.coachfactorybag.org/ Coach Factory
http://www.coachoutlets2you.net/ Coach Outlet Online
http://www.get-coachoutletonline.org/ Coach Outlet Online
http://www.louisvuittonpurseoutlets.org/ louis vuitton purses
http://www.coachoutletusaonline2012.com/ Coach Outlet Online
http://www.coachfactorystorese.com/ Coach Factory
http://www.coachoutletusashop.org/ Coach Outlet
http://www.buycoachoutletsinfactory.org/ Coach Outlet

JGUrkshz 27.08.2012

sfqebn [url=http://paydayloansnsf.co.uk/]Payday advance[/url] >:]] [url=http://paydayloansnsf.com/]quick payday loans[/url] %-[[[ [url=http://paydayloansnsf.ca/]payday Canada[/url] >:-OOO [url=http://paydayloansnsf.info/]payday loan[/url] oAMGZB

EPOYktKZ 29.08.2012

dsdjbi [url=http://paydayloansnsh.info/]payday loan[/url] >:-OOO [url=http://paydayloansnsh.com/]payday loan[/url] yOsrHS [url=http://paydayloansnsh.co.uk/]payday loans[/url] 5098 [url=http://paydayloansnsh.ca/]payday loans[/url] 5596