TLIÜ üldkoosolek 07.05.2010

 

TLIÜ üldkoosolek 07.05.2010 kell 15:00 Endla 59 saalis

Päevakord:

1. TLIÜ 2009.a tegevus- ja finantsaruanne, J. Järve, T. Kristjan

2. OÜ Tõrvaaugu PL tegevusest, M. Mugur

3. Sõnavõtud ja aruannete kinnitamine

4. TLIÜ 2010.a tegevusplaan ja eelarve, J. Järve

5. Sõnavõtud ning tegevusplaani ja eelarve kinnitamine

6. Informatsioon ühingu tegemistest

6.1 ülevaade liikmeskonnast, K. Lambut

6.2 ehitusprojektide nõustamine, A. Vool

6.3 jooksvad küsimused

7. Emadepäeva meelespidamine, kohv/kook

 

NB: Seoses kohvilauaga palume eelnevalt registreeruda (tliy@tliy.ee)!

 

NB: TLIÜ liikmemaksu saab maksata enne üldkoosolekut või pangaülekandega ühingu arvele: MTÜ Tallinna Liikumispuudega Inimeste Ühing 10022011848009, (selgitus liikmemaks 2010).


 

 

Tallinna Liikumispuudega Inimeste Ühingu

üldkoosolek

 

07. mai 2010

Asukoht: Tallinna Puuetega Inimeste Tegevuskeskus, Endla 59

Algus: kell 15.00

Lõpp: kell 16.30

Osavõtjad: 26  TLIÜ liiget, nendest volitused 2-lt liikmelt.

Päevakord:

  1. TLIÜ 2009. a tegevus- ja finantsaruanne                               Jüri Järve, Tiiu Kristjan
  2. Sõnavõtud ja aruannete kinnitamine
  3. TLIÜ 2010.a tegevusplaan ja eelarve                                     Jüri Järve
  4. Sõnavõtud ning tegevusplaani ja eelarve kinnitamine
  5. OÜ Tõrvaaugu PL tegevustest                                               Mati Mugur
  6. Informatsioon ühingu tegemistest

6.1 ülevaade liikmeskonnast                                            Katre Lambut

6.2 ehitusprojektide nõustamine                                      Arko Vool

6.3 jooksvad küsimused

7.  Emadepäeva meelespidamine, kohv/kook

 

Koosolek määras koosoleku juhatajaks Auli Lõokese ja protokollijaks Kristi Viisimaa.

 1.      TLIÜ 2009. a tegevus- ja finantsaruanne

Juhatuse esimees Jüri Järve tegi ülevaate 2009. a tegevusaruandest. Juhatuse  liige Tiiu Kristjan luges ette revisjoniakti.

 2.      Sõnavõtud ja aruannete esitamine

Mare Abner, tegi ettepaneku ligipääsetavuse raames kaardistada kirikud. Paljud liikumispuudega inimesed soovivad käia kirikus ja kirikutesse on raske pääseda.

Sven Kõllamets, mujal riikides on muinsuskaitse all olevatele ehitistele ehitatud ligipääs aga Eesti Muinsuskaitseamet on sellel teemal väga paindumatu.

Jüri Järve vastas: kindlasti tuleb kokku saada kiriku tegelastega ja on olemas kirikute juurdepääsetavaks tegemiseks lihtsamaid lahendusi, mis ei riku kiriku välimust. Tuleb asuda läbirääkimistele.

Koosolek otsustas: kinnitada TLIÜ 2009. a tegevus- ja finantsaruanne. Otsus võeti vastu ühehäälselt.

3.      TLIÜ 2010.a tegevusplaan ja eelarve                                       

Juhatuse esimees tutvustas 2010. a tegevusplaani ja eelarvet, kus ta rõhutas, et TLIÜ oma tegevusega esindab kõiki Tallinna liikumispuudelisi inimesi. 2010 aasta tähtsateks üritusteks jääb ühingule suvel toimuv Tõrvaaugu laager ja aastalõpuüritus.

-          Hästi oluliseks peab TLIÜ Tallinna Invakomisjoni töös osalemist, kus on tehtud mitmeid konstruktiivseid ettepanekuid erinevate töögruppide moodustamiseks. Praeguseks on toimunud kolm ehitise töögruppi koosolekut.

-          Koostöö ELIL-ga jätkuvalt ligipääsetavuse kaardistamise teemal, nõustamine ehitiste ligipääsuvõimaluste osas. Hetkel on käsil „Primuse programmi“ raames ülikoolide kaardistamine, IT Kolledži ja TTÜ ülikool on esimesed kaardistusobjektid.

-          Plaanis on tegeleda ühingu imagomuutmisega – logo muutmine, uued nimekaardid ja blanketid.

-          Ära ei saa unustada liikmeskonnaga tegelemist, püütakse täpsustada liikmete andmeid. Jätkuvalt on TLIÜ liikmetele www.netimarket.ee netipoes kaupade ostmine 5% soodsam.

-          Plaanis on suurendada omavahendite teenimist ühingule mitmesuguste konsultatsiooni- ja nõustamisteenuste näol.

4.      Sõnavõtud ning tegevusplaani ja eelarve kinnitamine

Sven Kõllamets küsis, kas ülikoolide kaardistamise juures vaatab kaardistusmeeskond üle ka kõik teed, mis ülikoolide juurde viivad, samuti ülikoolide sees olevad inva-wc-d ja uksepakud.

Jüri Järve vastas, et kaardistusmeeskond lubab läbi viia süvaanalüüsi, et kõik saaks korralikult mõõdetud. Samuti tehakse kõik endast olenev, et ehitusmäärusesse saaks sisse viidud vajalikud muudatused.

Heiki Lumilaid tegi ettepaneku pöörduda logo kavandite tegemise teemal pöörduda Liia Lumilaiu poole, kes on teinud eelnevalt mitmeid erinevaid logosid ühingutele ja küladele.

Vladimir Bogatkin mainis, et kunstniku poolt pakutud tööl tuleb teha parandused ja siis peale paranduste sisse viimist töö kinnitatakse.

Koosolek otsustas: kõigil ühinguliikmetel võiks olla võimalus pakutuid töid hinnata, saata parimad tööd liikmetele meili peale arvamuste avaldamiseks.

Peale sõnavõttusid paluti liikmetele kinnitada oma häältega 2010 . a tegevusplaan ja eelarve.

Koosolek otsustas: kinnitada TLIÜ 2010. a tegevusplaan ja eelarve. Otsus võeti vastu ühehäälselt

5.      OÜ Tõrvaaugu PL tegevustest

TLIÜ liige Mati Mugur tutvustas oma esitlusega seni tehtud tegevusi Tõrvaaugu renoveerimistöödel. Esitlust oli ilmestatud piltide ja ehitusplaanidega, mis andis kõigile küllaltki selge ülevaate renoveeritavast majast. Mati Mugur andis lubaduse, et igasuvine TLIÜ suvelaager (juuli 2010) toimub kindlasti, selleks ajaks on renoveerimistööd lõpule viidud.

6.      Informatsioon ühingu tegemistest

6.1 Juhatuse liige Katre Lambut tegi lühikese ülevaate liikmeskonnast. Esitluses oli ära toodud statistilised numbrid nii soolise, vanuselise ja teiste näitajate osas. Esitluse lõpus palus Katre liikmetel, kes ei ole veel täitnud liikmeankeeti seda kindlasti teha ja oma andmeid täiendada. Paluti neil liikmetel, kes ei ole tasunud veel 2010. a liikmemaksu teha seda kindlasti koosoleku lõpus

6.2 Juhatuse liige Arko Vool tutvustas lähemalt ehitusprojektide nõustamist. Mida on selles vallas juba tehtud ja mis on veel plaanis.

6.3 Jooksvad küsimused: Kõlas ettepanek nõustada arhitektuuri õppivaid üliõpilasi, et tulevikus ehitiste projekteerimisel ei peaks enam silmitsi seisma ligipääsmatute hoonetega. Teede ehituse juures on eriti oluline ohutussaarekeste ehitamisel jälgida, et need jääks samuti madalad.

Üldkoosolek lõppes kell 16.30

7.      Emadepäeva meelespidamine, kohv/kook

Peale ametliku üldkoosoleku lõppemist kutsuti kõik kohalolijad kohvilauda. Kõikidele ühingu naistele kingite emadepäeva puhul lilleõis.

Lisad:

1. TLIÜ koosolekust osavõtjate nimekiri (2 lehel)

2. TLIÜ 2009. a tegevus ja finantsaruanne

3. TLIÜ Tegevusplaan 2010 (6 lehel)

4. Esitlus Tõrvaaugu PL tegevustest

 

 

 

Kommentaarid

11.12.2011

10.02.2012

10.02.2012

11.02.2012

13.02.2012

15.02.2012

20.02.2012

26.02.2012

08.03.2012

13.03.2012

19.05.2012

22.05.2012

16.07.2012

30.07.2012

13.08.2012

14.08.2012

18.08.2012

19.08.2012

20.08.2012

22.08.2012

27.08.2012

29.08.2012