Uue juhatuse valimine

Tere!

Laupäeval, 3. oktoobril toimus Tallinna LIÜ üldkoosolek, kus valiti uus juhatus järgmiseks kolmeks aastaks.

Ühingu liikmed kuulasid ära 4-liikmelise juhatuse aruande tehtud tööst. Tänusõnad öeldi tubli ja tulemusliku vabatahtliku töö eest esimehele Mati Mugurile, kes on ühingu eestvedaja olnud 30 aastat, Ülle Aasmale, Märt Õigusele ja Mare Abnerile.

Ülevaate ühingu rahaasjadest andis revisjonikomisjoni liige Hedi Gehrke. Hedi märkis, et kui enne on ajaloos juhtunud, et uus juhatus on pidanud alustama tühja kassaga, siis seekord on ühing end nii hästi majandanud, et pangaarvel on päris arvestatav summa.

Mati Mugur juhatab koosolekut. Hakatakse üles seadma esimehe kandidaate. Mati esitas kandidaadiks ühingu liikme Jüri Järve, keda iseloomustas kui võimekat tegudeinimest, kelle kätte võib organisatsiooni juhtimise rahuliku südamega usaldada. Teine esimeheks esitatud kandidaat, Arko Vool, taandas end. Rohkem kandidaate ei esitatud.

Jüri Järve kõnelemas endast ja visioonist, kuidas ühing peaks tema nägemuses edasi minema. Ühingu traditsioonid jätkuvad, lisandub kindlasti uusi. Oluliseks peab Jüri tihedat koostööd Tallinna linnavõimudega, et saavutada kohustuslik invanormidest kinnipidamise kontroll enne hoonetele kasutusõiguse andmist. Tallinnas on (inva)parkimine käest ära, ühistranspordiga on probleeme. Peatähelepanu alla jääb liikumisvabadus kui selline - ligipääsetavus oli, on ja jääb liikumispuudega inimeste puhul esmatähtsaks probleemiks läbi aegade.

Ühingukaaslased kuulavad Jüri kõnet pingsa tähelepanuga, Nii mõnegi staažika liikme näol on naeratus - ehk ei hääbugi ühing peale Matit, tulekul on nooremaid ja päris asjalikke mehi ... Hääletamistulemus - peale ühe liikme, kes ei hääletanud, olid kõik selle poolt, et Jürist saab ühingu esimees järgmiseks kolmeks aastaks.

Juhatus otsustati valida 5-liikmeline. Kuna esimees sai paika, jäi valida veel neli liiget. 

Üles seati Arko Vool, Sven Reemet, Katre Lambut ja Tiiu Kristjan, kes kõik andsid nõusoleku kandideerimiseks. Enne hääletamist said kõik sõna oma seisukohtade tutvustamiseks.

Arko lubas parkimisteema tõsiselt kätte võtta. Arko on üks tugevamaid spetse hoonete-tänavate liikumisvabaduse hindamise/nõustamise alal ja selles vallas juba töö otsa ei saa ...

Sven on arvutite alal asjatundja. Tõenäoliselt juba lähemas tulevikus saab ühingu koduleht uue näo, oli üks lubadus. Päris kindlasti ei jää ükski üritus pildiliselt dokumenteerimata, sest ilma fotoaparaadita Sven ringi ei liigu ... Sven on üldse universaalne mees, tugevaim külg vast tehnilise abivahendite läbi ja lõhki tundmine.

Katre kui keelteoskaja hakkab üles soojendama väliskontakte ja sõlmima uusi. Saalist anti vihjeid - ammu pole välisreise olnud ...

Tiiu lubas võtta enda peale raamatupidamise ja meelelahutuslike/sportlike ürituste korraldamise. Tiiust paremat valikut poleks vist saanud ollagi, arvestades tema pika-ajalisi kogemusi igasuguste ürituste organiseerimisel!

Kuna nimekirjas oli täpselt neli inimest, siis otsustati hääletada tervet nimekirja. Toetus oli 100%-line!

Tuul tiibadesse, vastvalitud juhatus!

Ülevaate koostas
Auli Lõoke, Tallinna LIÜ liige
 

Kommentaarid

07.02.2012

07.02.2012

09.02.2012

10.02.2012

13.02.2012

16.02.2012

22.02.2012

26.02.2012

27.02.2012

08.03.2012

26.06.2012

07.07.2012

16.07.2012

30.07.2012

13.08.2012

20.08.2012

22.08.2012

24.08.2012