Ühingust

Tallinna Liikumispuudega Inimeste Ühing on asutatud 1988.aastal. Ühingu liikmeteks võivad olla kõik Tallinnas ja selle lähiümbruses elavad liikumispuudega inimesed, samuti vastavalt Ühingu põhikirjale füüsilised ja juriidilised isikud, kes soovivad tegutseda Ühingu põhikirjaliste ülesannete täitmise nimel.

TLIÜ loeb oma põhilisteks ülesanneteks:
-esindada munitsipaal- ja riigivõimu ees Tallinna liikumispuudega inimeste huve;
-integreerida liikumispuudega inimesi Tallinna igapäevaellu, taotledes selleks tingimusi munitsipaalvõimudelt;
-organiseerida liikumispuudega inimeste ühistegevust ja tihendada suhteid naaberriikide sõsarühingutega;
-parandada puudega inimeste tööhõivet, organiseerida väljaõpet