Juhatus

Jüri Järve juhatuse esimees
tel +372 501 0127, e-mail: jyri.jarve@tliy.ee

Helen Bokmann juhatuse liige
tel +372 5591 5033, e-mailil: helen.bokmann @gmail.com

Arko Vool juhatuse liige
tel +372 5805 8063, e-mail: arko @tliy.ee

Kristo-Adam Priks juhatuse liige
tel +372 501 0905 , e-mail: kristopriks @hotmail.com

Sven Reemet juhatuse liige
tel +372 5820 0500, e-mail: sven @tliy.ee