Juhatus

Villu Urban juhatuse esimees
tel +372 5399 4192, e-mail: villu.urban @tliy.ee

Helen Bokmann juhatuse liige
tel +372 5591 5033, e-mailil: helen.bokmann @gmail.com

Andrus Seppam juhatuse liige
tel +372 506 2788, e-mail: andrus @tliy.ee

Kristo-Adam Priks juhatuse liige
tel +372 501 0905 , e-mail: kristopriks @hotmail.com

Sven Reemet juhatuse liige
tel +372 5820 0500, e-mail: sven @tliy.ee