TLIÜ tööd ja teenused

Ehitusprojektide invanõuete kooskõlastamine

Ehitusprojektide vastavust Majandus- ja kommunikatsiooniministri
29.05.2018, määruse nr 28 „Puudega inimeste erivajadustest tulenevad nõuded ehitisele’“ kooskõlastab:

Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuameti (TSTA) vanemspetsialist Jako Stein, jako.stein@tallinnlv.ee, 5010127, aadressil Paldiski mnt 48a, tuba 156, E-T 10.00-14.30.

Kokkuleppel Tallinna linnavalitsusega osaleb TLIÜ ehitiste kasutuslubade väljastamisel juhul, kui eelnevat ehitusprojekti kooskõlastust invanõuete osas TSTA poolt pole toimunud. Ehitise ülevaatus ja nõuetele vastavuse hindamine on tasuline ning tunnihinna 35 € alusel.